Ing.Vladislav BANASINSKÝ

požární ochrana, vzdělávání, pořádání kulturních produkcí a zábav...

Tři Dvory, okres Kolín

EHBH-noviny

Vladis Beny

 

nabízí tyto služby:

  • přednáškovou, školící a lektorskou činnost v rámci mimoškolní výchovy a vzdělávání ,

  • poradenskou činnost v oblasti požární ochrany v souladu s platnými právními předpisy.

MAPY Google

Jak podnikat

-„Myšlení - vlnění - energie - hmota.“-

- Ing.Vladislav Banasinský je zapsaný u obecního živnostenského úřadu Městského úřadu v Kolíně.Aktuální výpis z živnostenského rejstříku č.j. 5090/2015/OŽU/H/3 ze dne 25.11.2015